Kateřina Čapková

Kateřina Čapková


Terapie a individuální poradenství. Shiatsu. Masáže.

Terapie a individuální poradenství

Ve své praxi nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé klienty. V rámci svého psychoterapeutického vzdělání se kromě verbální stránky orientuji i na neverbální, když slova nestačí. Pak ráda zapojuji do terapeutického procesu dech, pohyb, imaginaci nebo výtvarné prostředky. Pracuji metodou Biosyntetické psychoterapie. Léčivý potenciál vnímám v propojování slovního vyjádření, emočního a tělesného vyjádření.

Shiatsu

Je terapeutická práce s celým tělem, při níž se vyrovnává tok životní energie v energetických drahách (meridiánech) s cílem navozovat a podporovat sebeléčivé procesy uzdravování. Je to původně japonská masáž vycházející z poznatků a moudrosti Tradiční čínské medicíny. V překladu znamená „tlak prsty“. Provádí se na zemi, na měkké podložce a klient je po celou dobu oblečený. Vede k hlubokému prožitku, zakotvení v přítomnosti, protažení a úlevě. Provádím i Shiatsu pro těhotné a ženy po porodu.

Masáže

Manuální lymfodrenáž
Biodynamické masáže – deep draining
Integrativní masáže dle Schmitta
Tuina
Reflexní masáž plosky nohy
Terapeutická práce s jizvami

O mně O mně

Ve své praxi na poli psychoterapie a bodyterapie mi dává smysl mluvit s klienty jak jazykem duše, tak jazykem těla. Pracovat se vztahem a současně mít možnost použít vědomý dotek.

Vzdělání:

 • SZŠ, obor zdravotní sestra 1992
 • pomaturitní specializační studium v oboru psychiatrie 1998
 • kursy Relaxačních technik a Imaginativních metod, IPIPAPP, 1998
 • kurs Práce s časovou osou, PPI-MUDr.Chvála, PhDr.Trapková, 1998
 • kurs Neverbálních technik (100 h) 1999 a kurs Práce s tělem v psychoterapii (200 h) u PhDr. Jitky Vodňanské a PhDr. Yvonny Lucké
 • sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii SUR (600 h), VIAP, 1998 - 2002
 • kurs Lege artis postupy v psychoterapii ( 80 h), VIAP, 1999
 • kursy Arteterapeutická práce s hlínou a tvarem, IPIPAPP, dipl.K.T.B.Albrich, 2002
 • kurs Ostrov rodiny, IPIPAPP, PhDr.Z.Rieger, 2008
 • kurs Setkání s biosyntézou, ČIB, PhDr.Lucká, PhDr.Janečková, PhD., 2010
 • kurs Masér pro sportovní a rekondiční služby (150 h), Mgr. Darja Havelková, 2012
 • kurs Shiatsu (500 h), Darja Shiatsu School, 2011-2013
 • Integrativní masáž dle dr.Schmitta, lektorka Dáša Jančová
 • Biodynamické masáže, lektorka RNDr. Květa Palusková
 • kurs Od fragmentace k integraci - aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy, Phdr.Y.Lucká,PhDr.B.Janečková
 • teoretické základy TCM, 1.škola Tradiční čínské medicíny, 2015, (200h.)
 • kurs Tuina masáží, 2016, 1.škola TCM, lektor V.Lukeš, pro reflexní masáž nohou dr. Wang Fuyin
 • Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, od ledna 2016, pod Českým institutem biosyntézy, lektoři PhDr.Yvona Lucká, PhDr.Barbora Janečková
 • od září 2019 studentka Ateliéru arteterapie na PF JU v Českých Budějovicích
 • kurs Manuální lymfodrenáž, 120h, škola S.Flandery, lektorka Eva Hrubá

Praxe:

 • Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha, 4 roky
 • Psychoterapeutická a psychosomatická klinika Eset, Praha jako koterapeutka v denním stacionáři, 6 let
 • Psychologické poradenství, masérská praxe pro projekt psycho-somatika.com
 • Centrum komplexní péče, Sámova 28, Praha 10
 • Soukromá praxe pod CEDRUS - Centrum duševního růstu a zdraví, Jilská 6 – Praha 1
 • Členka týmu CEDRUS - Centra duševního zdraví, Náměstí Interbrigády 4 – Praha 6

Jsem členkou České asociace shiatsu a Českého institutu biosyntézy.

Co nabízím Co nabízím

Na prvním setkání s věnuji vašim aktuálním potřebám, směřování v životě a vybrání vhodné terapeutické metody dobře pasující pro vaši osobnost, cíle a obtíže. Může se jednat o několik setkání zaměřených na určité téma, doprovázení v náročné životní situaci nebo dlouhodobější léčbu potřebnou k hlubší změně. Důležitou součástí prvního setkání je vytvoření kontraktu či pojmenování spolupráce. Nejčastější obtíže, se kterými pracuji jsou psychosomatické potíže, úzkostné a depresivní obtíže, posttraumatické stavy.

Nabízím provázení v obdobích krize, změny, na cestách osobního růstu, vnitřního rozvoje a naplnění. Mohu být průvodkyní při hledání vnitřních zdrojů. Podporuji ženy v období těhotenství, po porodu a při hledání své ženské identity. Podle potřeby mohu nabídnout i krizovou intervenci, doprovázení těžce nemocných či umírajících a podporu rodinám v procesu truchlení.

Těší mě pomoc při hledání způsobů, jak žít uspokojivý život, prožívat radost, naplnění a vlastní hodnotu. Pracuji pod supervizí.

Co nabízím Metody

Biosyntéza

Biosyntéza znamená "propojení se životem". Jde o moderní přístup v psychoterapii založený na celistvém spojení poznatků západní psychologie, konceptech ego-analýzy, učení W.Reicha o psychosomatických blocích. Čerpá z perinatální psychologie, embryologie a neurověd, je inspirována také východními učeními o energetických drahách. Základem biosyntézy je důraz na integraci tří základních životních procesů: pohybového či tělového, prožitkového či emočního a kognitivního či mentálního. Pohybový se projevuje svalovým napínáním a uvolňováním, mentální skrze vnímání, myšlenky, představy a emoční skrze pocity a jejich spojení s útrobními orgány.

Jak psychoterapie metodou Biosyntézy probíhá.

V psychoterapeutické práci se kromě obvyklého rozhovoru užívá také práce s pohybem, dotekem, dechem, imaginací, někdy také se sny, kreslením či tancem. Po uvonění emočních či tělových bloků je důraz kladen na opětovné sladění základních životních procesů. Cílem je dosažení mentální a emoční rovnováhy, přiměřeného svalového napětí, vyváženosti a harmonie jak v těle, tak ve vztazích a širším životě. Základními hodnotami v terapeutickém procesu jsou kontakt a bezpečí.

Proč volit k terapii právě metodu Biosyntézy.

Je obzvláště vhodná a prospěšná klientům s psychosomatickými obtížemi, protože užívá krom slov i práci s tělem a emocemi. Biosyntéza otevírá prostor pro rozšíření škály chování, emocí i tělových projevů - ve výsledku se pak lidé cítí úplnější, více v souladu se sebou i životem, využívají lépe své možnosti a potenciály. Důležité je, že vychází nejprve z oblastí, kde je klient doma - využívá tzv. zdroje klienta. Terapeut se snaží bezpečně a přiměřeně klientovi přiblížit k jeho vnitřnímu světu, akceptovat jej a hovořit s ním jeho řečí, což samo o sobě je příjemný zážitek (jsem viděn, slyšen, pochopen, akceptován).

Shiatsu

Obnovuje energetickou rovnováhu těla – energie je blokovaná nebo neproudí. Když se jí někde hromadí moc nebo k některým částem těla nemůže, vznikají blokády a působí např. duševní nerovnováhu. Západní medicína užívá pojem „psychosomatické poruchy“ či „civilizační choroby“.

Pomocí protahování, tlaku nebo dotyku uvádí shiatsu do pohybu energii v akupunkturních drahách, a tím obnovuje energetickou rovnováhu těla. Shiatsu užívá paletu technik – dynamické uvolňování napjatých partií i klidné užití tlaku k tonizaci prázdných míst v těle. Pracuje se prsty, dlaněmi, lokty, koleny nebo chodidly. Účinky shiatsu jsou hluboce uvolňující a zároveň posilující.

Základní princip shiatsu je jednoduchý – při shiatsu terapeut pouze pomáhá masírovanému spojit se s léčivou schopností vlastního těla, a tak obnovit jeho zdraví. Tato práce ovlivňuje nejen fyzický stav, ale i emocionální a mentální stav ošetřovaného.

Manuální lymfodrenáž

Je jemná masážní technika. Stimuluje cirkulaci lymfy a pomáhá detoxikaci organismu. U pooperačních stavů podporuje proces hojení, odstraňuje otoky. Má sedativní a analgetický účinek. Podporuje aktivitu imunitního systému a harmonizuje organismus, formuje postavu, navozuje pocit lehkosti a navrací vitalitu. Je to soubor ošetření, které je potřeba 6-10x opakovat, ve zhruba týdenních intervalech.

Cena Cena

Individuální terapie a poradenství

50 minut sezení 1 000 Kč

Masáže

60 minut sezení 1 000 Kč
90 minut sezení 1 500 Kč
120 minut sezení 1 800 Kč

Z objednané hodiny se omluvte nejpozději 24h před jejím začátkem.

Poté již hradíte plnou cenu. Děkuji za pochopení.

Kontakt Kontakt

telefon: 608 151 182

e-mail: kaa.ca8@gmail.com

Pracoviště Pracoviště

Cedrus - Centrum duševního růstu a zdraví, Náměstí Interbrigády 4, Praha 6 (5. patro naproti výtahu)

Centrum komplexní péče, Sámova 28, Praha 10
www.ckpsamova.cz

Spolupráce se spřízněnými pracovišti:
www.ambulanceroubal.cz
www.kcksalve.cz