Kateřina Čapková

Kontakt:

tel.: 608 151 182

e-mail: Kaa.Ca@seznam.cz

 

Pracoviště:

Na poříčí 12 (budova Ymca), Praha 1 www.psycho-somatika.com.

 

 

 

 

Shiatsu masáže, Integrativní masáže dle dr.Schmitta, Biodynamické masáže,  Poradenství v oblasti osobního růstu a zdraví.

Práce s tělem je pro mne cestou k sobě, k bytí v přítomném okamžiku, k otevřenosti a důvěře.

Masáž vnímám jako jednu z cest, která kontakt se sebou obnovuje. Při své práci se vnímám jako stavitelka mostů mezi klientem a jeho zdroji života.

Shiatsu

je japonská masáž vycházející z moudrosti Tradiční čínské medicíny. Je to práce s celým tělem, při níž se vyrovnává tok životní energie v energetických drahách (meridiánech) s cílem navozovat a podporovat sebeléčivé procesy uzdravování. V překladu znamená „tlak prsty“, ale též péči a pozornost. Provádí se na zemi na měkké podložce a klient je po celou dobu oblečený. Vede k hlubokému prožitku, zakotvení v přítomnosti, fyzickému protažení a úlevě. Podrobné informace na stránkách České asociace shiatsu.

 

 

 

Integrativní práce s tělem  a dechem dle dr.Schmitta

je technika, při které se pracuje zejména v hlubokých strukturách svalů a fascií. Vychází z poznatku, že opakované stresy a neřešené problémy jsou příčinou zvýšeného napětí v určitých svalových skupinách a přímo či nepřímo narušují či zadržují fyziologické dýchání, dechový pohyb a tím i proudění energie.

Hmaty jsou vedeny v souladu s dechem klienta, což je přirozený uvolňující princip v našem těle.

Masáž vede k hlubokému uvolnění a propojuje části našeho těla, prožívání i mysli v celek.

 

Obě masáže jsou výborným prostředkem doplňujícím léčení psychosomatických onemocnění, zejména potíží spojených s nadměrným stresem a vyčerpáním, u širokého spektra fyzických a psychických potíží i v procesu změny. Jsou vhodným doplňkem psychoterapie.

 

Vzdělání:

 • SZŠ, obor zdravotní sestra 1992
 • pomaturitní specializační studium v oboru psychiatrie 1998
 • kursy Relaxačních technik a Imaginativních absolventka metod, IPIPAPP, 1998
 • kurs Práce s časovou osou, PPI-MUDr.Chvála, PhDr.Trapková, 1998
 • kurs Neverbálních technik (100 h) 1999 a kurs Práce s tělem v psychoterapii (200 h) u PhDr. Jitky Vodňanské a PhDr. Yvonny Lucké
 • sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii SUR (600 h), VIAP, 1998 - 2002
 • kurs Lege artis postupy v psychoterapii ( 80 h), VIAP, 1999
 • kursy Arteterapeutická práce s hlínou a tvarem, IPIPAPP, dipl.K.T.B.Albrich, 2002
 • kurs Ostrov rodiny, IPIPAPP, PhDr.Z.Rieger, 2008
 • kurs Setkání s biosyntézou, ČIB, PhDr.Lucká, PhDr.Janečková, PhD., 2010
 • kurs Masér pro sportovní a rekondiční služby (150 h), Mgr. Darja Havelková, 2012
 • kurs Shiatsu (500 h), Darja Shiatsu School, 2011-2013
 • Integrativní masáž dle dr.Schmitta, lektorka Dáša Jančová
 • Biodynamické masáže, lektorka RNDr. Květa Palusková
 • kurs Od fragmentace k integraci - aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy, Phdr.Y.Lucká,PhDr.B.Janečková

 

 

Praxe:

 • Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha, 4 roky
 • Psychoterapeutická a psychosomatická klinika Eset, Praha jako koterapeutka v denním stacionáři, 6 let
 • Psychologické poradenství, masérská praxe

 

 

 

Cena:

 • 60 minut sezení s masáží 600,- Kč
 • 90 minut sezení s masáží 800,- Kč

 

 

 

 


Přeskočit na obsah

 • Poradenství zaměřené na tělo